Chúng tôi giữ lại ảnh backup chỉ 1 tháng. nếu tìm không thấy ảnh vui lòng nhắn cho admin để được lấy lại file

Hình ảnh chỉ mang tính chất xác minh facebook. mọi trường hợp sử dụng vào mục vi phạm pháp luật chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm